ОШ"Јелена Ћетковић"
ВРАЊСКА 26, БЕОГРАД

 
OŠ Jelena ćetković

Почетна страна
О школи
Упис у нашу школу
Контакт
Фотогалерија
Часопис "Јелена"
Медији о нама
50 година школе
Јавне набавке

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Програм и организација школе
Правила понашања, закони, правилници
Распоред по сменама
Школски календар
Отворена врата, допунска и додатна
Распоред писмених и контролних задатака
Распоред одржавања секција
Распоред одржавања припремне наставе
Дан отворене школе
Остала обавештења
Школски развојни план
О НАМА
Ученици генерације
Успеси на такмичењима
Наставници
Наши успеси
Занимљивости

Школски инф. систем
 


DOBRODOŠLI U OSNOVNU ŠKOLU ''JELENA ĆETKOVIĆ''

Skola

USLOVI RADA U ŠKOLI

Školu ''Jelena Ćetković'' danas pohađa 1100 učenika. U školi radi 64 nastavnika, bibliotekar, pedagog i psiholog. Za organizaciju rada zaduženi su direktor, pomoćnik direktora i sekretar.

Danas škola ima:
•  12 učionica i 17 kabineta;
•  multimedijalnu učionicu;
•  praktikum za prirodne nauke;
•  svečanu salu;
•  2 informatička kabineta (jedan za mlađe i jedan za starije razrede) sa preko 25 savremenih računara (pored informatičkih kabineta i kabineti tehničkog obrazovanja su opremljeni sa po 7 računara);
•  fiskulturnu salu ;
•  sportske terene, i poseban teren za mali fudbal sa veštačkom travom;
•  bogatu biblioteku sa preko 16 000 knjiga;
•  kuhinju sa trpezarijom;
•  savremena audio- vizuelna nstavna sredstva (laptop, videobim, kasetofone, digitalne fotoaparate, kameru...);
•  veliko školsko dvorište sa sportskim terenima i posebnim prostorom za učenike prvog i drugog razreda;
• odvojen ulaz u školsko dvorište i zgradu za učenike prvog i drugog razreda

U školi funkcioniše fizičko obezbeđenje 24 sata dnevno, a opremljena je i savremenim sistemom video nadzora.

KONTAKT
Adresa: Vranjska 26, Beograd
Telefon: 2 418-741
Faks: 2417-275
e-mail: skola@jelena.edu.rs
www.jelena.edu.rs

 

ISTORIJAT ŠKOLE

monografija monografija skole Osnovna škola “Jelena Ćetković” nalazi se u Vranjskoj ulici br.26 na opštini Zvezdara u Beogradu.

Škola je dobila ime po narodnom heroju Jeleni Ćetković, rođenoj na Cetinju, a streljanoj na Banjici 1943. godine.

Školska zgrada je podignuta na terenu bivšeg dečijeg vrtića. Njena izgradnja je završena septembra 1961. godine, a u novembru iste godine škola je dobila i svoje dvorište. Na početku svog rada škola je imala 487 učenika.

Nova školska zgrada sazidana je u dvorištu postojeće škole 1973. godine.

Lokacija škole je veoma povoljna i obuhvata učenike sa tri mesne zajednice: “Lipov lad”, “Vračarsko polje” i delimično “Stari đeram”, mada školu pohađaju i učenici iz drugih delova grada. U neposrednoj blizini škole nalazi se pozorište “Zvezdara teatar” i “Pan teatar”, Kulturni centar “Vuk Karadžić”, Bogorodičina crkva, Sportski centar “Olimp”, sportski klubovi “Hajduk”, “Sinđelić” i “Obilić”, sa kojima škola aktivno sarađuje.

Pravu afirmaciju učenici i škola stiču na javnim priredbama u opštini i gradu. Učenici škole osvojili su mnoge nagrade na saveznim, republičkim i gradskim takmičenjima iz svih nastavnih predmeta. Takođe, zapaženi rezultati postignuti su i na konkursima za istraživačke radove, konkursima u oblasti umetnosti i sportskim takmičenjima. Posebno smo ponosni na 30 Oktobarskih nagrada osvojenih u proteklim godinama.

U poslednjih nekoliko godina izuzetno zapažene uspehe postigao je i školski orkestar osvojivši brojne republičke i savezne nagrade i pohvale na međunarodnim takmičenjima.

U školskoj 2002/03. godini škola je formirala Školski razvojni tim (ŠRT) i učestvovala na konkursu Ministarstva prosvete i sporta za dodelu donacije Svetske banke. Nakon edukacije ŠRT je izradio projekat “Eko bašta- znanje i mašta” i našao se među deset beogradskih škola koje su dobile odobrenje za realizaciju projekta u školskoj 2003/04. godini. U prethodne dve godine oformljena je eko bašta i praktikum za prirodne nauke. Svi nastavnici su prošli planom predviđene seminare i radionice. Školske 2004/05. godine počelo se sa formiranjem drugog informatičkog kabineta, a sa radom je počeo i sajt škole www.jelena.edu.rs.
Iste godine škola je dobila kao donaciju UEFA i FSSCG teren za mali fudbal sa veštačkom travom.
Školske 2005/06. godine uključeni smo i u projekat "Prevencija prestupničkog ponašanja" koji sprovodi Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i Pedagoško društvo Srbije (u ovom projektu učestvuje 15 škola u Srbiji)

Od školske 2007/08. uključeni smo u projekat "Škola bez nasilja" koji organizuje UNICEF. 2012. godine dobijamo sertifikat "Škola bez nasilja"

Od školske 2009/10. godine uključeni smo u projekat Crvenog krsta "Promocija humanih vrednosti"

Od školske 2012/13. godine uključeni smo u projekat "Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu"

Pogledajte Monografiju - 1961-2011. - 50 godina škole

ZADACI ZA NAREDNI PERIOD

Naš cilj je da u narednom periodu:
•  Nastavimo sa r ealizacijom školskog projekta u okviru Školskog razvojnog planiranja;
•  Uvedemo u nastavu upotrebu što više savremenih nastavnih sredstava (računare, videobim itd.);
•  Nastavimo sa opremanjem kabineta za prirodne nauke i opremanjem kabineta za srpski jezik i strane jezike;
•  Podignemo kvalitet nastave na viši nivo podsticanjem učeničke aktivnosti na času i uvođenjem aktivne nastave naspram tradicionalne;
•  Usmerimo i podstičemo usavršavanje nastavnika u struci, kao i pedagoško-psihološko i metodičko obrazovanje nastavnika;
•  Posebnu pažnju posvetićemo organizaciji takmičenja učenika i selekciji i pripremama učenika za takmičenja višeg ranga, kao i uključivanju učenika u rad umetničkih, sportskih i naučnih sekcija;
•  Veću pažnju posvetićemo darovitim učenicima i motivisaćemo nastavnike da koriste savremenu literaturu, metode i oblike rada;
•  Poboljšaćemo kvalitet dopunske nastave (redovnost i učešće što većeg broja dece);
Kroz ekološku sekciju i realizaciju projekta “Eko bašta” još bolje ćemo urediti i oplemeniti okolinu i unutrašnjost škole.

IZGLED ŠKOLE I MATERIJALNO TEHNIČKI USLOVI RADA
(kliknite na sliku ispod)


Прикажи већу мапу

OŠ "Jelena Ćetković"
Objavljivanje i kopiranje informacija i fotografija sa sajta moguće je samo uz pismenu saglasnost rukovodstva škole.
design by:
e@leksa

 

skola
Novinarska redakcija časopisa "Jelena"