ОШ"Јелена Ћетковић"
ВРАЊСКА 26, БЕОГРАД

 
OŠ Jelena ćetković

Почетна страна
О школи
Упис у нашу школу
Контакт
Фотогалерија
Часопис "Јелена"
Медији о нама
50 година школе
Јавне набавке

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Програм и организација школе
Правила понашања, закони, правилници
Распоред по сменама
Школски календар
Отворена врата, допунска и додатна
Распоред писмених и контролних задатака
Распоред одржавања секција
Распоред одржавања припремне наставе
Дан отворене школе
Остала обавештења
Школски развојни план
О НАМА
Ученици генерације
Успеси на такмичењима
Наставници
Наши успеси
Занимљивости

Школски инф. систем
 

Јавне набавке

2015. godina

Назив (опис предмета јавне набавке)

 
Јавна набавка мале вредности – услуге ред.бр. II-133-1.2.3./2015/,услуге припреме,дистрибуције готових оброка – ручка са воћем, ручка са колачем ученицима у продуженом боравку у ОШ''Јелена Ћетковић'' за наставне дане у школској 2015/2016,2016/2017  на одређено време до 30.09.2016. године.

Допуна документације

- Измена и допуна конкурсне документације 4 (постављено 01.10.2015.)

- Обавештење за понуђача да је продужен рок за достављање понуда у поступку (постављено 01.10.2015.)

- Измена и допуна конкурсне документације 3 (постављено 28.09.2015.)

- Обавештење за понуђача да је продужен рок за достављање понуда у поступку (постављено 28.09.2015.)

- Измена и допуна конкурсне документације 2 (постављено 24.09.2015.)

- Измена и допуна конкурсне документације (постављено 23.09.2015.)

- Одговор на питање понуђача (постављено 23.09.2015.)

- Обавештење за понуђача да је продужен рок за достављање понуда у поступку (постављено 18.09.2015.)

- Измена и допуна конкурсне документације (постављено 18.09.2015.)

Документација Позив понуђачима за подношење понуда (постављено 15.09.2015)
Конкурсна документација (постављено 15.09.2015)

 

Назив (опис предмета јавне набавке)

 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број II-133-1.2.2./2015 - УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ОШ „Јелена Ћетковић“, Београд - јесен

Документација Позив понуђачима за подношење понуда (постављено 21.09.2015)
Конкурсна документација (постављено 21.09.2015)
Уговори и одлуке  - Одлука о додели уговора (постављено 2.10.2015)


Назив (опис предмета јавне набавке)

 
Jавнa набавкa мале вредности  набавка  радова  : ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ  ОБЈЕКТА – ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ за  ОШ''Јелена Ћеткови'',Београд,Врањска 26.

Документација Позив понуђачима за подношење понуда (постављено 15.09.2015)
Конкурсна документација (постављено 15.09.2015)
Уговори и одлуке  - Одлука о додели уговора (постављено 2.10.2015)


Назив (опис предмета јавне набавке)

 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. II-133-1.2.1/2015 - УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ОШ „Јелена Ћетковић“, Београд - пролеће

Документација Позив понуђачима за подношење понуда (постављено 03.03.2015)
Конкурсна документација (постављено 03.03.2015)
Појашњења

- Измена конкурсне документације дел.бр.II-359 од 05.03.2015. године

- Измена конкурсне документације дел.бр.II-413 од 09.03.2015. године

- Измена конкурсне документације дел.бр.III-421 од 10.03.2015. године

Уговори и одлуке  Обавештење о закљученом уговору (постављено 08.04.2015)

 

Назив (опис предмета јавне набавке)

 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГЕ) БРОЈ: II- 133- 1.2.4 -1/15 УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ОШ''ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ'' БЕОГРАД,ВРАЊСКА 26

Документација Позив понуђачима за подношење понуда (постављено 20.02.2015)
Конкурсна документација (постављено 20.02.2015)
Појашњења  
Уговори и одлуке   Обавештење о закљученом уговору (постављено 08.04.2015)

 

Назив (опис предмета јавне набавке)


НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
Бр. II-133-1.1.1-01/2015

Документација Позив понуђачима за подношење понуда (постављено 13.02.2015)
Конкурсна документација (постављено 13.02.2015)
Појашњења  - Измена конкурсне документације (постављено 20.02.2015)
Уговори и одлуке  

 

2014. godina
Назив (опис предмета јавне набавке) 1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГЕ) БРОЈ: 3 /14
УСЛУГЕ ПРИПРЕМЕ, ДИСТРИБУЦИЈЕ ГОТОВИХ ОБРОКА – РУЧКА СА ВОЋЕМ, РУЧАК СА КОЛАЧЕМ УЧЕНИЦИМА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ У ОШ"ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ" ЗА НАСТАВНЕ ДАНЕ У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 12.06.2015.ГОДИНЕ .
Документација - Позив понуђачима за подношење понуда (постављено 18.9.2014)
- Конкурсна документација (постављено 18.9.2014)
Појашњења

Pojašnjenje Del.br. II – 1354
Pojašnjenje Del.br II - 1373

Уговори и одлуке Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Назив (опис предмета јавне набавке) 1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГЕ) БРОЈ: 1 /14

НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОШ''ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ'' БЕОГРАД,ВРАЊСКА 26
Документација - Позив понуђачима за подношење понуда (постављено 20.03.2014)
- Конкурсна документација (постављено 20.03.2014)
Појашњења  
Уговори и одлуке Обавештење о закљученом уговору (постављено 05.06.2014)

2013. godina

Назив (опис предмета јавне набавке) 2. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГЕ) БРОЈ: 2 /13

УСЛУГЕ   ОБЕЗБЕЂЕЊА  ЗА ПОТРЕБЕ ОШ''ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ'' БЕОГРАД,ВРАЊСКА 26
Документација - Позив понуђачима за подношење понуда (постављено 15.11.2013)
- Конкурсна документација (постављено 15.11.2013)
Појашњења Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Уговори и одлуке

Одлука о додели уговора (постављено 21.02.2014)
Обавештење о закљученом уговору (постављено 19.03.2014)


Назив (опис предмета јавне набавке) 1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГЕ) БРОЈ: 1 /13
УСЛУГЕ ПРИПРЕМЕ, ДИСТРИБУЦИЈЕ ГОТОВИХ ОБРОКА – РУЧКА  СА ВОЋЕМ, РУЧАК СА  КОЛАЧЕМ УЧЕНИЦИМА  У ПРОДУЖЕНОМ  БОРАВКУ  У ОШ “ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“ ЗА НАСТАВНЕ ДАНЕ У ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 13.06.2014.ГОДИНЕ
Документација - Позив понуђачима за подношење понуда (постављено 29.10.2013)
- Конкурсна документација (постављено 29.10.2013)
Појашњења  
Уговори и одлуке Обавештење о закљученом уговору

 

 

OŠ "Jelena Ćetković"
Objavljivanje i kopiranje informacija i fotografija sa sajta moguće je samo uz pismenu saglasnost rukovodstva škole.
design by:
e@leksa

 

skola
Novinarska redakcija časopisa "Jelena"