ОШ"Јелена Ћетковић"
ВРАЊСКА 26, БЕОГРАД

 
OŠ Jelena ćetković

Почетна страна
О школи
Упис у нашу школу
Контакт
Фотогалерија
Часопис "Јелена"
Медији о нама
50 година школе
Јавне набавке

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Програм и организација школе
Правила понашања, закони, правилници
Распоред по сменама
Школски календар
Отворена врата, допунска и додатна
Распоред писмених и контролних задатака
Распоред одржавања секција
Распоред одржавања припремне наставе
Дан отворене школе
Остала обавештења
Школски развојни план
О НАМА
Ученици генерације
Успеси на такмичењима
Наставници
Наши успеси
Занимљивости

Школски инф. систем
 


UPIS U PRVI RAZRED OŠ "JELENA ĆETKOVIĆ" šk. 2009/10. god.

Upis dece u prvi razred osnovne škole počeće 1. aprila 2009. i trajaće do kraja maja iste godine.

U prvi razred kreću deca rođena od 1. marta 2002. do 1. marta 2003. godine, a postoji mogućnost upisa i dece koja do 31. avgusta napune 6 godina (ovu decu će testirati psiholog škole posebnim testovima), kao i deca koja će tada imati više od 7 godina i 6 meseci koja zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nisu bila upisana u školu.

Za upis je potrebna sledeća dokumentacija:

•  potvrda o završenom pripremnom razredu, koju izdaje vrtić

•  zdravstveno uverenje (potvrda od pedijatra da je dete zdravstveno sposobno za polazak u školu)

•  izvod iz matične knjige rođenih (može i stariji od 6 meseci)

•  potvrda o prebivalištvu (prijava stana)

Škola je dužna da upiše dete koje ima prebivalište na njenom području, a može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, a u skladu s prostornim mogućnostima (ovaj zahtev roditelj podnosi u pisanoj formi i predaje sekretaru škole).

Roditelj sa kompletnom dokumentacijom treba da dođe do sekretara škole da preda dokumentaciju, a zatim ga sekretar upućuje u pedagoško – psihološku službu gde će biti zakazano testiranje deteta.

Organizacija nastave

U našoj školi nastava se organizuje u dve smene. Prepodnevna smena počinje u 8 časova, a popodnevna smena za učenike prvog i drugog razreda u 13 časova. Peti čas u popodnevnoj smeni se završava u 17:15. U toku radnog dana dana učenici imaju po jedan veliki odmor od 15 minuta između drugog i trećeg časa.

Boravak

Škola za učenike prvog i drugog razreda organizuje produženi boravak. Boravak se organizuje u smeni suprotnoj od one u kojoj se odvija nastava. Prihvat dece počinje u 7:30 za prepodnevnu smenu, a za popodnevnu posle nastave. Za brigu o deci zaduženi su učitelji i obezbeđene su posebne učionice. Od aktivnosti zastupljena je pomoć u izradi domaćih zadataka, boravak u prirodi, sportske aktivnosti, igre, tematske radionice itd. Boravak se završava u 17 časova.
Ručak
Za učenike prvog i drugog razreda koji idu u boravak organizuje se ručak u školskoj kuhinji. Plaćanje je mesečno.

Nastavni plan i program

STRANI JEZICI
U školi se od prvog do osmog razreda uči engleski jezik.
Od petog do osmog razreda uči se nemački jezik.

U prvom razredu postoje dve grupe predmeta: obavezni i izborni.

U grupu obaveznih predmeta spadaju:
- Srpski jezik (5 časova nedeljno)
- Matematika (5 časova nedeljno)
- Svet oko nas (2 časa nedeljno)
- Likovna kultura (1 čas nedeljno)
- Muzička kultura (1 čas nedeljno)
- Fizičko vaspitanje (3 časa nedeljno)
- Strani jezik (engleski) (2 časa nedeljno)

Osim ovih predmeta postoje i izborni, koji se dele u dve grupe:

Izborni predmet GRUPA A
•  Građansko vaspitanje- saznanje o sebi i drugima
•  Verska nastava

Nastava ovih predmeta odvija se kroz jedan čas nedeljno. Na početku prvog razreda učenik bira jedan od ova dva predmeta, i taj predmet postaje obavezan do kraja prvog ciklusa osnovnog obrazovanja (do kraja 4. razreda).

Izborni predmet GRUPA B

•  Od igračke do računara
•  Čuvari prirode
•  Narodna tradicija
•  Lepo pisanje
•  Ruka u testu- otkrivanje sveta
•  Šah

Nastava ovih predmeta odvija se kroz jedan čas nedeljno. Na početku prvog razreda učenik bira jedan od ponuđenih predmeta, i taj predmet postaje obavezan do kraja prvog razreda.

Svaki učenik je obavezan da se opredeli za dva izborna predmeta, po jedan iz grupe A i B (škola je dužna da ponudi učenicima više izbornih predmeta iz GRUPE B - u skladu sa mogućnostima škole od kojih učenik bira jedan koji će izučavati te školske godine i oba predmeta iz grupe A (veronauka i građansko vaspitanje) od kojih učenik bira jedan i koji je dužan da uči do kraja prvog obrazovnog ciklusa (1-4. razreda).

Ukratko Vam predstavljamo ove izborne predmete:

Građansko vaspitanje - podsticanje razvoja ličnosti i socijalnog saznanja kod učenika osnovne škole. Ovaj nastavni predmet treba da pruža ogućnost učenicima da postanu aktivni učesnici u procesu obrazovanja i vaspitanja, i da izgrade saznanja, umenja, sposobnosti i vrednosti neophodne za formiranje autonomne, komponentne, odgovorne i kreativne ličnosti, otvorene za dogovor i saradnju, koja poštuje sebe i druge.

Verska nastava - omogućava učenicima da posvedoče sadržaj vere i duhovno iskustvo tradicionalnih crkava i religijskih zajednica koje žive i deluju na našem životnom prostoru, da se učenicima pruži celovit religijski pogled na svet i život i da im se omogući slobodno usvajanje duhovnih i životnih vrednosti Crkve ili zajednice kojoj istorijski pripadaju

Od igračke do računara - razvijanje kreativnosti, logičkog mišljenja i sposobnosti kombinovanja, upoznavanje i rukovanje igračkama i kućnim aparatima i
uređajima, upoznavanje sa računarom i njegovim delovima i osnovnim funkcijama, multimedijalni obrazovni softver, softver prilagođen uzrastu učenika (za učenike mlađih razreda - 1- 4. razred - obezbeđen je poseban računarski kabinet. Organizacija rada na ovim časovima predpostavlja da za jednim računarom sede maksimalno 2 učenika).

Čuvari prirode - upoznavanje i razumevanje pojma životne sredine, interdiscipli-narnog pristupa u zaštiti sa težnjom za njenim očuvanjem i unapređivanjem za sadašnje i buduće generacije (u školi postoji eko-bašta).

Narodna tradicija - uvođenje učenika u aktivnosti revitalizacije tradicije kroz neposredno upoznavanje materijalne i duhovne tradicijske kulture svog naroda i naroda u užem i širem okruženju.

Lepo pisanje - razvijanje fine motorike, lepog rukopisa i estetike kod učenika.

Ruka u testu- otkrivanje sveta - upućuje na neposrednu aktivnost dece pri izučavanju pojava u prirodi i otkrivanju sveta koji ih okružuje. Osnovna ideja uvođenja ovog izbornog predmeta je negovanje, podsticanje i razvijanje prirodne dečje radoznalosti i traženje odgovora na pitanja ŠTA, KAKO i ZAŠTO.

Prilikom testiranja dece sprovodiće se i anketa o izbornim predmetima, kako bismo ponudu prilagodili željama što većeg broja dece i roditelja!

*Da bi se organizovala nastava izbornog predmeta, potrebno je da se u septembru prijavi najmanje 15 zainteresovanih učenika

Kliknite ovde da saznate nešto više o školi

 

OŠ "Jelena Ćetković"
Objavljivanje i kopiranje informacija i fotografija sa sajta moguće je samo uz pismenu saglasnost rukovodstva škole.
design by:
e@leksa

 

skola
Novinarska redakcija časopisa "Jelena"