OPŠTINSKO TAKMIČENjE IZ STRANIH JEZIKA

KONAČNA RANG LISTA

 

TAKMIČENjE ODRŽANO 27.02.2010. U OŠ „JELENA ĆETKOVIĆ“

 

Engleski jezik

 

r.b.

ime i prezime učenika

škola

opština

nastavnik

šifra

broj bodova

rang

1.                   

Krković Vodin

„Marija Bursać“

Zvezdara

Nikić Ljiljana

E57

38

1

2.                   

Pavlović Natalija

„Ivan Goran Kovačić“

Zvezdara

Cekić Katarina

E54

38

1

3.                   

Perić Dušan

„Dragojlo Dudić“

Zvezdara

Vujaklija Milijana

E36

38

1

4.                   

Gardić Ana

„Pavle Savić“

Zvezdara

Španović Zorana

E07

37

2

5.                   

Isaković Vuk

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Perišić Gordana

E37

37

2

6.                   

Mitrić Aleksandra

„Ivan Goran Kovačić“

Zvezdara

Cekić Katarina

E72

37

2

7.                   

Mihajlović Katarina

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Perišić Gordana

E45

37

2

8.                   

Petrović Aleksandar

„Marija Bursać“

Zvezdara

Nikić Ljiljana

E11

37

2

9.                   

Sivka Aleksandar

„Pavle Savić“

Zvezdara

Galić Marija

E47

37

2

10.               

Begović Višnja

„Veljko Dugošević“

Zvezdara

Vuković Minja

E28

36

2

11.               

Janković Marija

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Perišić Gordana

E44

36

2

12.               

Jovanović Uroš

„Veljko Dugošević“

Zvezdara

Vuković Minja

E55

36

2

13.               

Savić Đurđa

„Ćirilo i Metodije“

Zvezdara

Jovanović Mirjana

E33

36

2

14.               

Aranđelović Ana-Maria

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Perišić Gordana

E10

35

2

15.               

Jelić Marko

„Ćirilo i Metodije“

Zvezdara

Jovanović Mirjana

E43

35

2

16.               

Škorić  Dimitrije

„Stevan Sinđelić“

Zvezdara

Tijanić-Borić Dragana

E02

35

2

17.               

Borovčanin Marta

„Veljko Dugošević“

Zvezdara

Vuković Minja

E70

34

3

18.               

Dimitrijević Kosta

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Perišić Gordana

E26

34

3

19.               

Miletić Marina

„Ivan Goran Kovačić“

Zvezdara

Cekić Katarina

E32

34

3

20.               

Ristić Ana

„Veljko Dugošević“

Zvezdara

Vuković Minja

E24

34

3

21.               

Abadžić Petar

„Pavle Savić“

Zvezdara

Galić Marija

E56

33

3

22.               

Banduka Anđela

„Despot Stefan Lazarević“

Zvezdara

Popović Mirjana

E38

33

3

23.               

Đurić Janković Nastasija

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Perišić Gordana

E34

33

3

24.               

Ilić Olivera

„Despot Stefan Lazarević“

Zvezdara

Popović Ivana

E65

33

3

25.               

Mikšić Filip

„Despot Stefan Lazarević“

Zvezdara

Budimirović Dragana

E18

33

3

26.               

Milešević Gavrilo

„ 1 300 kaplara“

Zvezdara

Ćirković-Ristović Milena

E63

33

3

27.               

Milidragović Mina

„Despot Stefan Lazarević“

Zvezdara

Budimirović Dragana

E50

33

3

28.               

Pantić Filip

„Veljko Dugošević“

Zvezdara

Vuković Minja

E35

33

3

29.               

Stojković Aleksandra

„Pavle Savić“

Zvezdara

Španović Zorana

E13

33

3

30.               

Tomović Petar

„Ćirilo i Metodije“

Zvezdara

Jovanović Mirjana

E30

33

3

31.               

Crevar Uroš

„Ćirilo i Metodije“

Zvezdara

Jovanović Mirjana

E67

33

3

32.               

Brajković Ana

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Perišić Gordana

E68

32

3

33.               

Krnjajić Olga

„Ćirilo i Metodije“

Zvezdara

Stanković Vesna

E03

32

3

34.               

Krstić Milica

„Despot Stefan Lazarević“

Zvezdara

Popović Ivana

E05

32

3

35.               

Nikoletić Andrija

„Ćirilo i Metodije“

Zvezdara

Stanković Vesna

E25

32

3

36.               

Todorović Jelena

„Vladislav Petković Dis“

Zvezdara

Slavica Kasalović

E49

32

3

37.               

Vasiljević Kristian

„ 1 300 kaplara“

Zvezdara

Milovanović Lola

E14

31

 

38.               

Grbić Jovan

„Despot Stefan Lazarević“

Zvezdara

Popović Ivana

E29

31

 

39.               

Petković Anica

„Dragojlo Dudić“

Zvezdara

Vujaklija Milijana

E51

31

 

40.               

Ilić Maša

„Desanka Maksimović“

Zvezdara

Korić Snežana

E53

30

 

41.               

Janković Jovana

„Despot Stefan Lazarević“

Zvezdara

Budimirović Dragana

E39

30

 

42.               

Mandić Jovana

„ 1 300 kaplara“

Zvezdara

Ćirković-Ristović Milena

E48

30

 

43.               

Martić Anđela

„Desanka Maksimović“

Zvezdara

Korić Snežana

E58

30

 

44.               

Nikolić Vojislav

„Ćirilo i Metodije“

Zvezdara

Jovanović Mirjana

E71

30

 

45.               

Pavić Aleksandra

„Pavle Savić“

Zvezdara

Galić Marija

E59

30

 

46.               

Trojanović Igor

„Ćirilo i Metodije“

Zvezdara

Stanković Vesna

E21

30

 

47.               

Kosovac Maja

„Despot Stefan Lazarević“

Zvezdara

Popović Ivana

E64

29

 

48.               

Rašić Milena

„Desanka Maksimović“

Zvezdara

Mijanac Anica

E12

29

 

49.               

Stamenović Nevena

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Perišić Gordana

E62

29

 

50.               

Đorđević Emilija

„Dragojlo Dudić“

Zvezdara

Vujaklija Milijana

E08

28

 

51.               

Nedić Andrijana

„Pavle Savić“

Zvezdara

Galić Marija

E40

28

 

52.               

Nikolić Igor

„Pavle Savić“

Zvezdara

Galić Marija

E69

28

 

53.               

Nikolić Jovana

„Despot Stefan Lazarević“

Zvezdara

Popović Mirjana

E52

28

 

54.               

Bogetić Dragoslav

„Veljko Dugošević“

Zvezdara

Vuković Minja

E01

27

 

55.               

Mladenović Tatjana

„Vladislav Petković Dis“

Zvezdara

Slavica Kasalović

E19

27

 

56.               

Petrović Tamara

„Desanka Maksimović“

Zvezdara

Korić Snežana

E16

27

 

57.               

Runjevac Andrea

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Perišić Gordana

E09

26

 

58.               

Vasić Bojana

„Despot Stefan Lazarević“

Zvezdara

Popović Ivana

E60

25

 

59.               

Živković Luka

„Pavle Savić“

Zvezdara

Galić Marija

E27

25

 

60.               

Milićević Anđela

„Ivan Goran Kovačić“

Zvezdara

Cekić Katarina

E17

24

 

61.               

Rakić Milan

„Pavle Savić“

Zvezdara

Galić Marija

E23

24

 

62.               

Brstina Anđa

„Ivan Goran Kovačić“

Zvezdara

Cekić Katarina

E15

23

 

63.               

Radovanović Relja

„Despot Stefan Lazarević“

Zvezdara

Budimirović Dragana

E06

23

 

64.               

Stanojević Marko

„Pavle Savić“

Zvezdara

Galić Marija

E41

23

 

65.               

Radić Jovan

„Despot Stefan Lazarević“

Zvezdara

Budimirović Dragana

E22

22

 

66.               

Lazić   Nađa 

„Stevan Sinđelić“

Zvezdara

Tijanić-Borić Dragana

E46

21

 

67.               

Anđelković Đorđe

„Vladislav Petković Dis“

Zvezdara

Slavica Kasalović

E42

20

 

68.               

Lukić Marija

„Ivan Goran Kovačić“

Zvezdara

Cekić Katarina

E31

20

 

69.               

Jovanović Sandra

„Dragojlo Dudić“

Zvezdara

Vujaklija Milijana

E61

19

 

70.               

Popović Tea

„Despot Stefan Lazarević“

Zvezdara

Popović Ivana

E04

19

 

71.               

Lukić Milica

„Dragojlo Dudić“

Zvezdara

Vujaklija Milijana

E20

17

 

72.               

Antunović Zorana

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Perišić Gordana

nije doš

0

 

73.               

Bjelica Vukašin

„Pavle Savić“

Zvezdara

Španović Zorana

nije doš

0

 

74.               

Miljaković Goran

„Pavle Savić“

Zvezdara

Galić Marija

E66

0 (DISK.)

 

75.               

Radnović Kristina

„Pavle Savić“

Zvezdara

Galić Marija

nije doš

0

 

76.               

Rašinac Jelena

„Pavle Savić“

Zvezdara

Galić Marija

nije doš

0

 

77.               

Simić Sara

„Despot Stefan Lazarević“

Zvezdara

Budimirović Dragana

nije doš

0

 

 

 

 

Nemački jezik

 

r.b.

ime i prezime učenika

škola

opština

nastavnik

šifra

broj bodova

rang

1.                   

Bogadović Nina

„Marija Bursać“

Zvezdara

Živković Ljiljana

N06

29

 

2.                   

Maljković Marko

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Majstorović Jasna

N02

28

 

3.                   

Ćurić Tijana

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Majstorović Jasna

N09

27

 

4.                   

Vuksanović Nataša

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Majstorović Jasna

N03

26

 

5.                   

Mirković Jelena

„Pavle Savić“

Zvezdara

Stojiljković Nada

N05

20

 

6.                   

Panić Mihailo

„Stevan Sinđelić“

Zvezdara

Mihaljević   Živana

N01

20

 

7.                   

Ševrlić Svetozar

„Stevan Sinđelić“

Zvezdara

Mihaljević  Živana

N07

20

 

8.                   

Dimitrijević Kosta

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Majstorović Jasna

N08

18

 

9.                   

Vojinović Mina

„Jelena Ćetković“

Zvezdara

Majstorović Jasna

N04

11

 

 

Zbog malog broja nastavnika i nemogućnosti da se formiraju komisije za francuski i ruski jezik, rezultati takmičenja iz ovih jezika biće poznati od ponedeljka, nakon što testove pregledaju predstavnici Ministarstva prosvete. Učenici koji su se takmičili iz francuskog i ruskog jezika sve informacije o svom plasmanu moći će dobiti od svojih nastavnika.