ОШ"Јелена Ћетковић"
ВРАЊСКА 26, БЕОГРАД

 
OŠ Jelena ćetković

Почетна страна
О школи
Упис у нашу школу
Контакт
Фотогалерија
Часопис "Јелена"
Медији о нама
50 година школе
Јавне набавке

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Програм и организација школе
Правила понашања, закони, правилници
Распоред по сменама
Школски календар
Отворена врата, допунска и додатна
Распоред писмених и контролних задатака
Распоред одржавања секција
Распоред одржавања припремне наставе
Дан отворене школе
Остала обавештења
Школски развојни план
О НАМА
Ученици генерације
Успеси на такмичењима
Наставници
Наши успеси
Занимљивости

Школски инф. систем
 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Позивамо Вас да доставите понуду за набавку Услуге организовања прославе мале матуре ученика осмог разреда ОШ „Јелена Ћетковић“ у просторијама школе (фискултурна сала ОШ „Јелена Ћетковић“) .

Термин одржавања прославе мале матуре предвиђен је за крај месеца маја 2017. године.

Број ученика осмог разреда је 144.

Плаћање услуге агенције врши сваки родитељ појединачно на рачун агенције.

Понуда се подноси електронским путем на адресу: skola@jelena.edu.rs или поштом на адресу: Основна школа „Јелена Ћетковић“, Врањска 26 1, 11000 Београд, или лично у секретаријат школе.

Рок за достављање понуда је 26.4.2017. до 15 часова.

Школа може упутити позив агенцијама мејлом, с тим што су понуђачи дужни да поштују наведени рок за достављање понуда.

Понуда мора да садржи следеће елементе:

 • Назив и седиште агенције (фирме), ПИБ (агенција мора бити регистрована за делатност кетеринга или организације догађаја)
 • Контакт подаци: контакт особа, број телефона, електронска пошта
 • Укупну цену по ученику (укупна цена са ПДВ-ом у коју су укључени сви елементи понуде). Уколико понуђач има више опција понуде (различите пакете услуга), потребно је да прикаже укупну цену по ученику за сваку опцију (пакет понуђених услуга).
 • Спецификацију цене - потребно је навести све елементе који улазе у цену:
  • мени (навести шта обухвата предјело, главно јело, десерт)
  • врсту и количину пића које улази у цену (у обзир долазе само безалкохолна пића)
  • навести врсту послужења (послужење или шведски сто, какав прибор за јело ће се користити, столњаци и сл.
  • навести забавни програм који се организује (организација живе музике, анимација у току вечери…)
  • навести начин, количине и елементе украшавања фискултурне сале и прилазних ходника
  • остале елементе које нуди понуђач
 • Број гратиса за ученике по одељењу
 • Број гратиса за наставнике
 • Број и структуру запослених који ће бити ангажован на организацији прославе (конобари, обезбеђење, аниматори…)
 • Понуђач може да наведе и друге елементе који чине његову понуду
 • Школа ће ангажовати фотографа који је по одлуци Комисије Савета родитеља и Ученичког парламента изабран за фотографисање ученика

Понуда може да садржи и фотографије и видео записе претходно организованих прослава мале матуре. Фотографије и видео снимке школа не враћа понуђачима (понуђачи их могу сами преузети у секретаријату школе, након спроведене процедуре избора).

Избор најповољније понуде извршиће Комисија сачињена од чланова Савета родитеља и Ученичког парламента.

 

OŠ "Jelena Ćetković"
Objavljivanje i kopiranje informacija i fotografija sa sajta moguće je samo uz pismenu saglasnost rukovodstva škole.
design by:
e@leksa

 

skola
Novinarska redakcija časopisa "Jelena"