Неодржани часови
школска 2006/2007. година
неодржани часови 1-4 разреда
предмет разред
1 2 3 4 укупно
српски језик 0 0 0 0 0
ликовна култура 0 2 1 0 3
музичка култура 0 0 1 0 1
природа и друштво/СОН 1 0 0 0 1
математика 0 0 0 0 0
енглески језик 0 0 -16 0 -16
физичко васпитање 0 0 0 0 0
чувари природе -11 -15 0 -9 -35
од играчке до рачунара -15 -15 -7 -12 -49
немачки језиик 0 0 0 -1  
укупно -25 -28 -21 -22 -95
неодржани часови 5-8 разреда
предмет разред
5 6 7 8 укупно
српски језик -1 -23 0 -21 -45
енглески језик -6 -2 1 2 -5
ликовна култура 3 0 6 6 15
музичка култура 0 -2 -1 -4 -7
историја -1 -4 0 1 -4
географија 1 0 0 -1 0
физика 0 -7 -8 0 -15
математика 4 -8 -3 -6 -13
биологија 7 1 -3 -7 -2
хемија 0 0 0 1 1
техничко образовање 1 8 5 2 16
физичко васпитање -11 10 -6 5 -2
немачки/руски језик 2 -6 2 2 0
укупно -1 -33 -7 -20 -61