Планирани и одржани часови II-VIII разред
школска 2006/2007. година П О %
34126 33969 99,5%
предмет I разред II разред III разред IV разред II-IVI разред
П О % П О % П О % П О % П О %
српски језик 900 900 100,0% 900 900 100,0% 720 720 100,0% 900 900 100,0% 3420 3420 100,0%
ликовна култура 180 180 100,0% 360 362 100,6% 288 289 100,3% 360 360 100,0% 1188 1191 100,3%
музичка култура 180 180 100,0% 180 180 100,0% 144 145 100,7% 180 180 100,0% 684 685 100,1%
природа и друштво/СОН 360 361 100,3% 360 360 100,0% 288 288 100,0% 360 360 100,0% 1368 1369 100,1%
математика 900 900 100,0% 900 900 100,0% 720 720 100,0% 900 900 100,0% 3420 3420 100,0%
енглески језик 360 360 100,0% 360 360 100,0% 288 272 94,4% 360 360 100,0% 1368 1352 98,8%
физичко васпитање 540 540 100,0% 540 540 100,0% 432 432 100,0% 540 540 100,0% 2052 2052 100,0%
чувари природе 144 133 92,4% 180 165 91,7% 0 0 #DIV/0! 72 63 87,5% 396 361 91,2%
од играчке до рачунара
180 165 91,7% 180 165 91,7% 144 137 95,1% 180 168 93,3% 684 635 92,8%
немачки језиик 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 360 359 99,7% 360 359 99,7%
укупно 3744 3719 99,3% 3960 3932 99,3% 3024 3003 99,3% 4212 4190 99,5% 14940 14844 99,4%
предмет V разред VI разред VII разред VIII разред V-VIII разред
П О % П О % П О % П О % П О %
српски језик 900 899 99,9% 720 697 96,8% 576 576 100,0% 680 659 96,9% 2876 2831 98,4%
енглески језик 720 714 99,2% 540 538 99,6% 288 289 100,3% 340 342 100,6% 1888 1883 99,7%
ликовна култура 360 363 100,8% 180 180 100,0% 144 150 104,2% 170 176 103,5% 854 869 101,8%
музичка култура 360 360 100,0% 180 178 98,9% 144 143 99,3% 170 166 97,6% 854 847 99,2%
историја 180 179 99,4% 360 356 98,9% 288 288 100,0% 340 341 100,3% 1168 1164 99,7%
географија 180 181 100,6% 360 360 100,0% 288 288 100,0% 340 339 99,7% 1168 1168 100,0%
физика       360 353 98,1% 288 280 97,2% 340 340 100,0% 988 973 98,5%
математика 720 724 100,6% 720 712 98,9% 576 573 99,5% 680 674 99,1% 2696 2683 99,5%
биологија 360 367 101,9% 360 361 100,3% 288 285 99,0% 340 333 97,9% 1348 1346 99,9%
хемија             288 288 100,0% 340 341 100,3% 628 629 100,2%
техничко образовање 360 361 100,3% 360 368 102,2% 288 293 101,7% 340 342 100,6% 1348 1364 101,2%
физичко васпитање 540 529 98,0% 540 550 101,9% 432 426 98,6% 510 515 101,0% 2022 2020 99,9%
немачки/руски језик 360 362 100,6% 360 354 98,3% 288 290 100,7% 340 342 100,6% 1348 1348 100,0%
укупно 5040 5039 100,0% 5040 5007 99,3% 4176 4169 99,8% 4930 4910 99,6% 19186 19125 99,7%