Поправни испити
школска 2006/2007. година
разред број ученика са недовољним оценама
6 4
7 4
8 5
укупно 13
предмет број ученика са недовољним оценама
историја 7
математика 3
биологија 3
енглески 2
српски језик 1
физика 1
укупно нед. 17
Оцене након поправних испита
одељ. предмет оцена након поправних испита
6--2 историја 3
6--2 историја 2
6--5 историја 3
  физика 2
6--5 историја 3
7--4 енглески 1
  математика 1
7--4 енглески 1
  математика 1
7--4 српски 2
7--4 историја 3
  математика 2
8--2 биологија 2
8--2 биологија 2
8--2 биологија 2
8--4 историја 2
8--4 историја 2