Општи успех ученика
школска 2006/2007. година
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
разред одличан врло добар добар довољан преводи се/ понавља 5,00 укупно ученика ук. позитивних изражено у % укупно позитивних 
1 описно оцењивање     347 117   117
2 115 5 0 0 0 99 120 100,0% 120
3 89 25 0 0 0 58 114 100,0% 114
4 86 22 4 0 1 55 113 99,1% 112
2-4 290 52 4 0 1 212 464 99,8% 463
% 2-4 83,6% 15,0% 1,2% 0,0% 0,3% 61,1% 100,0%
 
5 76 37 23 0 0 42 136 100,0% 136
6
64 46 15 0 1 36 126 99,2% 125
7 50 27 14 0 2 21 93 97,8% 91
8 62 36 22 0 0 0 120 100,0% 120
5-8 252 146 74 0 3 99 475 99,3% 472
% 5-8 53,1% 30,7% 15,6% 0,0% 0,6% 20,8% 100,0%
 
2-8 542 198 78 0 4 311 939 99,5%
% 2-8 57,7% 21,1% 8,3% 0,0% 0,4% 33,1%  
кретање процента укупног броја 
ученика са поз. оценама кроз разреде